Prihlásiť sa do systému
Práca na viacerých zákazníkoch naraz
(september 2021)
Mesiac Práca zam2 zam Zamestnanec 7 Zamestnanec 6 Zamestnanec 5 Zamestnanec 4 Zamestnanec 3 Zamestnanec 2 Zamestnanec 1 Súčet času zamestnancov

september

(2021)
Prerušenie
Obed
Hodinovka
Hodinovka 60%
Fuška